Stresspreventie-lunchmeeting

In deze bijeenkomst geef ik praktische informatie over stress aan werknemers. Stressklachten worden vaak als ‘vaag’ ervaren. Dat is het niet als je weet dat de klachten zich op 4 niveau’s voordoen. Stress uit zich op emotioneel, fysiek, psychisch en sociaal niveau. Ik noem hier: snel labiel, boosheid, vage pijnen, slecht slapen, concentratieverlies, warrigheid of extreme onzekerheid, contacten afhouden of zich terugtrekken.

Herkennen is eerder ingrijpen

Herkennen van de (diverse) stresssignalen zorgt ervoor dat een werknemer eerder aan de bel trekt. In een vroeg stadium is er nog veel mogelijkheid om uitval te voorkomen. Bekendheid met de symptomen maakt dat collega’s elkaar eerder kunnen waarschuwen bij herkenning ervan. De sociale ondersteuning kan zo beter en concreter worden. Mijn ervaring is ook dat de gedeelde informatie een openheid over stressbeleving op gang brengt. En daarmee motivatie om er anders mee om te gaan.

In-Company  Stress-spreekuur

Als stressconsultant begeleid ik geregeld mensen die in een burn-out zijn geraakt om zo snel en gezond mogelijk weer aan de slag te kunnen.
Het is mogelijk een stressspreekuur te organiseren binnen uw bedrijf. Zo wordt weinig werktijd verloren terwijl werknemers tussen het werk door met hun vragen kunnen komen. Contact?

Methodieken?