Privacy Statement 

Het privacy statement is een verplicht statement. Hierin word verklaart hoe je persoons-gegevens beschermd worden bij Energie-Coaching.

Privacy-statement van Energie-Coaching:

Energie-Coaching is gevestigd aan Stadhouderslaan 9, 2517 HV,  Den Haag
Contactgegevens:
Energie-Coaching
t.a.v. Karo van der Burgt
Prinses Irenestraat 2
8862 TL Harlingen
0627004833
Karo van der Burgt is de Functionaris Gegevensbescherming tevens eigenaar van Energie-Coaching.nl
Zij is te bereiken via karo@xs4all.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Energie-Coaching.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Geboortedatum (ivm Human Design profiel, in sommige gevallen)
– Partner, familielid van…(indien van toepassing)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Energie-Coaching.nl legt in je dossier de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens aan:
– familieomstandigheden (indien van toepassing)
– geestelijke gesteldheid
– Levensomstandigheden rondom stress en problemen
– Geaardheid (indien van belang)
– Afkomst, religie (indien van belang)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Energie-Coaching.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Noodzaak voor het leveren van coachingsconsulten, Burn-out begeleiding,
– Nazorg, indien nodig
– Dossier voortgang proces
– Terugzoeken verleden indien je na jaren terug komt in de praktijk
– Het afhandelen van jouw betaling
– Registratie op mijn nieuwsbrief (als die opgezet is en indien gewenst)
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren

Gegevens die online worden gepubliceerd
Door cliënt zelf geleverde- reviews worden geanonimiseerd, ofwel initialen en leeftijd en geslacht wordt vermeld.
Indien dat niet gewenst is laat ik die weg of worden ze veranderd tot willekeurige initialen en leeftijd.

Geautomatiseerde besluitvorming…vindt NIET plaats bij Energie-Coaching.
Energie-Coaching.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (de eigenaar van Energie-Coaching.nl) tussen zit. Energie-Coaching.nl gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

– Mailchimp voor verzending van nieuwsbrief
– Mailprogramma vanuit Applecomputer
Verder niet, ik houd papieren dossier bij

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Energie-Coaching.nl bewaart je papieren dossier, met daarop de n.a.w. gegevens, geboortedatum en telefoonnummer en mailadres, tot ik stop met de praktijk. 

Bij stoppen met de praktijk vernietig ik alle dossiers meteen op veilige wijze (verbranden)

Bij aanmelding op Mailchimp (incidentele nieuwsbrief en aankondigingen van activiteiten) kan men ten alle tijde afmelden. Bij afmelding van de Nieuwsbrief vernietig ik alle gegevens die ik heb van afgemeld contact. In geval van een dossier, dat bewaar ik tot einde praktijk, tenzij gevraagd word om vernietiging, dan wordt het vernietigd.

Persoonsgegevens                         Bewaartermijn            Reden
Personalia: naam, geb jaar                 tot einde praktijk            Onderdeel van dossier, behandelings-info
Adres                                                       idem                                   i.v.m. adressering van factuur
Telefoonnummer                                  idem                                   afspraken maken, veranderen
Mailadres                                               idem                                   versturen van facturen, ingeval nazorg indien nodig
Betalingsgegevens                                7 jaar                                  Op last van de belasting

Delen van persoonsgegevens met derden
Energie-Coaching.nl verstrekt NOOIT gegevens aan derden tenzij de client daar uitdrukkelijk zelf om vraagt (bv aan psycholoog of huisarts)

Nieuwsbrief
Energie-Coaching verzorgt zeer incidenteel een nieuwsbrief.
Deze wordt via Mailchimp verstuurd.
Onderin is het via de unsubscribe-link altijd mogelijk zich per direct uit te schrijven.

Delen met derden
Persoonsgegevens (alleen naw gegevens) worden gecontroleerd gedeeld met derden.  Namelijk:
De boekhouder (Het Rekenhuis te Den Haag. gecertificeerd bedrijf)

Met deze partij is een overeenkomst afgesloten dat deze de gegevens niet voor eigen doeleinden mag gebruiken/verwerken.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Energie-Coaching.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Energie-Coaching.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens, die wij van jou bezitten in een computerbestand, naar een door jou genoemde organisatie te sturen.
Het gaat hier over alle persoonsgegevens of een gedeelte daarvan..waarbij aangetekend dat de dossiers alleen op papier zijn bijgehouden.

De dossiers zijn op aanvraag in te zien. Deze zijn voor mij als behandelaar als geheugensteuntje ingevuld en bevatten losse aantekeningen voor mij. Ze vormen geenszins een verslag. Meer aandachtspunten voor mij ten aanzien van het proces.
De dossiers worden niet digitaal bewaard alleen op papier. En ze verlaten mijn spreekkamer niet. Het zijn persoonlijke documenten.Ik geef ze ook niet mee omdat het zoals hierboven beschreven, geen  medische procesverslagen zijn. Ik werk in-the-moment en heb derhalve geen verslagen die op wat voor manier dan ook gebruikt kunnen worden door collega’s of wie dan ook.

Op het moment dat ik ingehuurd ben en er is een verzoek tot dossiervorming door de opdrachtgever, dan is het dossier in te zien. Echter ik zal een ander soort informatie verzamelen waarbij ook hier de privacy gewaarborgd blijft en het dossier in te zien is door betreffende client.

Je kunt een verzoek tot verwijdering van je persoonsgegevens sturen naar karo@xs4all.nl.
Wil je je dossier inzien, dan kan dat op mijn kantoor. Ik stuur de dossiers niet op. Maak per mail of telefoon een afspraak om je dossier in te zien.
Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Klacht
Energie-Coaching.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe Energie-Coaching persoonsgegevens beveiligd.
Energie-Coaching.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met Karo van der Burgt via karo@xs4all.nl. 

Energie-Coaching.nl heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:
– Digitaal heb ik alleen mailcontact gegevens indien wij elkaar gemaild hebben.
– Telefoonnummer heb ik indien je dat heeft gegeven of als je mij hebt gebeld
– De dossier gegevens bewaar ik alleen op papier, achter slot, en zijn niet ter inzage van enig ander persoon dan ikzelf.
– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall
– TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw dossier nooit.
– N.a.w. gegevens geven wij alleen door op uitdrukkelijk verzoek schriftelijk van jouzelf.

Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
Je heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de AP omtrent mijn gegevensverwerking.
Verzoek is om in dat geval eerst met mijzelf contact op te nemen om te zien of we er samen uit kunnen komen.  

Wijzigingen privacyverklaring
Ik heb het recht deze privacyverklaring van tijd tot tijd te veranderen, naar aanleiding van veranderende omstandigheden, voortschrijdend in zicht, veranderende regelgeving.
Ik adviseer  met enige regelmaat deze verklaring te raadplegen.
Inhoudelijke wijzigingen zullen in de onregelmatig verschijnende nieuwsbrief worden vermeld.